Adventní sobota v Kostomlatech patřila především dětem

Klub Kamarád je „hybatelem“ kulturního života v Kostomlatech nad Labem.