Památník velké bitvy s dlouhým „í“ u Křečhoře

Již sto dvacet let se nedaleko obce Křečhoř vypíná monumentální památník, připomínající jeden z nejkrvavějších střetů prusko-rakouské války, známý jako bitva u Kolína. Došlo k ní 18. června 1757.